ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ν.Μαραγκός
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2016
ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Γ. Γώγουλος, Γ. Κοτσιφάκης, Γ. Κυριακάκη, Α.Παπαγιάννης, Μ.Φραγκονικολάκης
Κεφάλαιο 2ο :(2.1 Το Πρόβλημα στην Επιστήμη των Υπολογιστών σελ 17, 2.2 Κατηγορίες Προβλημάτων σελ 17, 2.3 Διαδικασία Επίλυσης Προβλημάτων σελ 18 )
Κεφάλαιο 3ο : (3.1 Η έννοια του αλγορίθμου σελ. 27-30 , 3.2 Χαρακτηριστικά Αλγόριθμου σελ 30-33 , 3.3 Ανάλυση Αλγορίθμων σελ 33-36 , 3.4 Βασικοί Τύποι Αλγορίθμων σελ 36-40 , 3.5 Αναπαράσταση Αλγόριθμου σελ 40-47 )
Κεφάλαιο 4ο : (4.1 Γενικά στοιχεία αναπαράστασης αλγορίθμων σελ 47-51, 4.2 Δομή ακολουθίας σελ 51-55 , 4.3 Δομή Επιλογής σελ 55-64, 4.5 Συντακτικά και Λογικά Λάθη σελ74-76 )

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ν.Μαραγκός
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2017
ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Η. Αργυρόπουλος, Π. Βλάμος, Γ. Κυριακάκη, Γ.Κατσούλης, Σ.Μαρκάτης
Κεφάλαιο 5ο Παραλληλόγραμμα Τραπέζια (5.1 – Εισαγωγή , 5.2 – Παραλληλόγραμμα, εκτός των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια για τα παραλληλόγραμμα» στη σελίδα 98 ,5.3 – Ορθογώνιο εκτός, των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ορθογώνιο» στη σελίδα 101 , 5.4 – Ρόμβος, εκτός των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια 2 για να είναι ένα τετράπλευρο ρόμβος» στη σελίδα 102 ,5.5 – Τετράγωνο
5.10 – Τραπέζιο, εκτός της απόδειξης του θεωρήματος και του πορίσματος , 5.11 – Ισοσκελές τραπέζιο)
Κεφάλαιο 7ο Αναλογίες (7.1 – Εισαγωγή , 7.4 – Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα – Αναλογίες , 7.5 – Μήκος ευθυγράμμου τμήματος)
Κεφάλαιο 8ο Ομοιότητα (8.1 – Όμοια ευθύγραμμα σχήματα , 8.2 – Κριτήρια ομοιότητας, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και τις εφαρμογές 1, 2 και 3)
Κεφάλαιο 9ο Μετρικές Σχέσεις (9.1 – Ορθές προβολές , 9.2 – Το Πυθαγόρειο θεώρημα,9.4 – Γενίκευση του Πυθαγορείου θεωρήματος, χωρίς την απόδειξη των θεωρημάτων και χωρίς την εφαρμογή ΙΙ)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Άλγεβρα τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ

Άλγεβρα τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ν.Μαραγκός
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Άλγεβρα τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2017
ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Σ. Ανδρεαδάκης, Β. Κατσαργύρης, Σ. Παπασταυρίδης, Γ. Πολύζος, Α. Σβέρκος
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ σελ 9-23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (2.1 ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ – ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σελ 30-39)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ (3.1 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ σελ 49-59 ,3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ σελ 60-64 ,3.3 ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 1Ο ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ σελ 65-72 ,3.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ σελ 83-88 )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ –ΠΟΛΥΩΝΙΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (4.1 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ σελ 128-131 ,4.3 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ σελ 140-149 ,4.4 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ σελ 150-155 )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ( 5.2 ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ σελ 173-181)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ τής Β’ τάξης Γενικού Λυκείου

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ τής Β’ τάξης Γενικού Λυκείου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ν.Μαραγκός
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ τής Β’ τάξης Γενικού Λυκείου,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2017
ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Σ. Δουκάκης, Χ. Δουληγέρης, Θ. Καρβουνίδης, Χ.Κοίλιας, Α.Πέρδος
Κεφάλαιο 2ο :(2.1.1 Η έννοια του Προβλήματος σελ 13-14, 2.1.2 Κατηγορίες Προβλημάτων σελ 14, 2.1.3 Υπολογιστικά Προβλήματα σελ 15 , 2.1.4 Διαδικασίες επίλυσης προβλήμτος σελ 16-18 , 2.2.1 Ορισμος Αλγορίθμου σελ 19 -22, 2.2.5 Αναπαράσταση αλγορίθμου σελ 27-28 , 2.2.6 Δεδομένα και Αναπαράσταση τους σελ 29-31 , 2.2.7.1 Εκχώρηση Είσοδος και Έξοδος τιμών σελ 32, 2.2.7.2 Δομή ακολουθίας , 2.2.7.3 Δομή επιλογής , 2.2.7.4 Δομή επανάληψης, 2.3.1.1 Πρόγραμμα σε Γλώσσες Προγραμματισμού )
Κεφάλαιο 3ο : (3.3.1 Τι είναι ένα δίκτυο Υπολογιστών σελ. 63-65 , 3.3.2 Στοιχεία Δικτύων σελ 65-67, 3.3.3 Κατηγορίες Δικτύων , 3.3.5 Σύγχρονες Υπηρεσίες Δικτύων)

Ο Διευθυντής Ο εκπαιδευτικός

Ν. Μαστροδήμος Ν. Μαραγκός

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου Εκπαιδευτικός: Ν.Μαραγκός
Βιβλίο: Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2017
Ομάδα συγγραφής: Ι. Βανδουλάκης, Χ. Καλλιγάς, Ν. Μαρκάκης, Σ.Φερεντίνος
Α’ ΜΕΡΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ
Κεφάλαιο 1ο 🙁 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς σελ 12-25 , 1.2 Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα σελ 25-32 , 1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων σελ 33-38 , 1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων σελ 38-42 , 1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες σελ 42-53 , 1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων σελ 53-63 , 1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων σελ 68-71 , 1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις σελ 71-75 , 1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων σελ 75-83 )
Κεφάλαιο 2ο : (2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού σελ 89-99)
Κεφάλαιο 3ο : (3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης σελ 121-128 , 3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος σελ 133-140 )
Β’ ΜΕΡΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
Κεφάλαιο 1ο 🙁 1.1 Ισότητα τριγώνων σελ 186-198 , 1.2 Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων σελ 198-206
1.5 Ομοιότητα σελ 215-225)
Κεφάλαιο 2ο : (2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 0° < ω <180° σελ 232-237 , 2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών σελ 237-240 )
. Ο Διευθυντής Ο εκπαιδευτικός

Ν. Μαστροδήμος Ν. Μαραγκός

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου

Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου Εκπαιδευτικός: Ν.Μαραγκός
Βιβλίο: Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2017
Ομάδα συγγραφής: Ι. Βανδουλάκης, Χ. Καλλιγάς, Ν. Μαρκάκης, Σ.Φερεντίνος
Μέρος Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 1ο 🙁 1.1 – Η έννοια της µεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις σελ 11-15 , 1.2 – Εξισώσεις α’ βαθµού Σελ 15-22, 1.4 – Επίλυση προβληµάτων µε τη χρήση εξισώσεων σελ 26-31 )
Κεφάλαιο 2ο : (2.1 – Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθµού σελ. 41-45 , 2.2 – Άρρητοι αριθµοί – Πραγµατικοί αριθµο σελ 45-49 , 2.3 – Προβλήµατα σελ 49-54)
Κεφάλαιο 3ο : (3.1 – Η έννοια της συνάρτησης σελ 55-58 , 3.2 – Καρτεσιανές συντεταγµένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης σελ 58-67 , 3.3 – Η συνάρτηση y=αx σελ 67-72 , 3.4 – Η συνάρτηση y=αx + β σελ 72-79 , 3.5 – Η συνάρτηση y=α/x – Η υπερβολή σελ 79-83 )
Μέρος Β
Κεφάλαιο 1ο 🙁 1.1 – Εµβαδόν επίπεδης επιφάνειας σελ 113-116 , 1.2 – Μονάδες µέτρησης επιφανειών
σελ 116-119 , 1.3 – Εµβαδά επίπεδων σχηµάτων σελ 119-127 , 1.4 – Πυθαγόρειο θεώρηµα σελ 127-132
Κεφάλαιο 2ο : (2.1 – Εφαπτοµένη οξείας γωνίας σελ 136-142, 2.2 – Ηµίτονο και συνηµίτονο οξείας γωνίας σελ 142-147
Κεφάλαιο 3ο : (3.1 – Εγγεγραµµένες γωνίες σελ 175-180 , 3.2 – Κανονικά πολύγωνα σελ 180-186 , 3.3 – Μήκος κύκλου σελ186-190 , 3.5 – Εµβαδόν κυκλικού δίσκου σελ193-196 ,
Ο Διευθυντής Ο εκπαιδευτικός

Ν. Μαστροδήμος Ν. Μαραγκός

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου

Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου Εκπαιδευτικός: Ν.Μαραγκός
Βιβλίο: Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2017
Ομάδα συγγραφής: Ι. Βανδουλάκης, Χ. Καλλιγάς, Ν. Μαρκάκης, Σ.Φερεντίνος
ΜΕΡΟΣ Α’ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ – ΑΛΓΕΒΡΑ
Κεφάλαιο 2ο :(2.2 Ισοδύναμα κλάσματα σελ38-40, 2.3 Σύγκριση Κλασμάτων σελ 41-43 , 2.4 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων σελ 44-47, 2.5 Πολλαπλασιασμός Κλασμάτων σελ 48-50, 2.6 Διαίρεση κλασμάτων σελ 50-53 )
Κεφάλαιο 4ο : (4.1 Ηέννοια της εξίσωσης σελ 72-74 , 4.2 Επίλυση Προβλημάτων σελ 75-76, 4.3 Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων σελ 76-78)
Κεφάλαιο 7ο : (7.1 Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί σελ 114-118 , 7.2 Απόλυτη τιμή ρητού σελ 118-122 , 7.3 Πρόσθεση ρητών αριθμών σελ 122-126 , 7.4 Αφαίρεση ρητών αριθμών σελ 126-129, 7.5 Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών σελ 129-133 , 7.6 Διαίρεση ρητών αριθμών σελ 133-135 , 7.7 Δεκαδική Μορφή ρητών αριθμών σελ 135-137)
ΜΕΡΟΣ Β ‘ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Κεφάλαιο 1ο : (1.1. Σημείο – Ευθύγραμμο τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία – Επίπεδο – Ημιεπίπεδο. σελ 148-153, 1.2. Γωνία – Γραμμή – Επίπεδα σχήματα – Ευθύγραμμα σχήματα – Ίσα σχήματα σελ 153-157 ,1.3. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων – Απόσταση σημείων – Μέσο ευθύγραμμου τμήματος sel 157- 163 , 1.4. Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων σελ 163-165 , 1.5. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών – Διχοτόμος γωνίας σελ 165-169 , 1.6. Είδη γωνιών – Κάθετες ευθείες σελ 169-173, 1.7. Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών σελ 173-176 , 1.8. Παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες σελ 176-180 , 1.9. Θέσεις ευθειών στο επίπεδο σελ 180-184 , 1.10. Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων σελ 184-187 , 1.11. Κύκλος και στοιχεία του κύκλου σελ 187 – 190 , 1.13. Θέσεις ευθείας και κύκλου σελ 193-195)
Κεφάλαιο 2ο : (2.3. Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος σελ 206-210 , 2.6. Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία 2.6. Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία σελ 214-216 )
Κεφάλαιο 3ο : (3.1. Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων σελ 218-221 , 3.2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου σελ 221-225 )

Ο Διευθυντής Ο εκπαιδευτικός

Ν. Μαστροδήμος Ν. Μαραγκός