Διεύθυνση

Ο Διευθύντής

Το σχολικό έτος 2017-2018 εκτελεί χρέη διευθυντή

ο Νικόλαος Μαστροδήμος  , ΠΕ03 Μαθηματικός