Σύλλογος Διδασκόντων

Σύλλογος Διδασκόντων

Ο σύλλογος διδασκόντων του Βαλέτειου Γυμνασίου με Τάξεις Λυκείου Ίου το σχολικό έτος 2017- 2018 συγκροτείται από τους εξής εκπαιδευτικούς:

 •  ΠΕ03 Μαθηματικός, Διευθυντής
 • ΠΕ02 Φιλόλογος
 •  ΠΕ02 Φιλόλογος
 •  ΠΕ02.50 Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής
 •  ΠΕ03 Μαθηματικός
 •  ΠΕ04.01 Φυσικός
 •  ΠΕ04.01 Φυσικός
 •  ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
 •  ΠΕ09 Οικονομολόγος
 • ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
 •  ΠΕ19 Πληροφορικής