2018 – 2019

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣΠΕ86ΜΟΝΙΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ04.01ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΣ
ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩΠΕ05ΜΟΝΙΜΗΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΕ80ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΛΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01ΜΟΝΙΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕ11ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣΠΕ03ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ02ΜΟΝΙΜΟΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΝΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ03ΜΟΝΙΜΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ02ΜΟΝΙΜΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΕ02ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΛΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ01ΜΟΝΙΜΟΣΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΣΔΡΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑΠΕ02ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΦΑΛΕΤΑ ΦΡΟΣΩ

ΠΕ78

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΛ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕ06ΜΟΝΙΜΗΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΛΑΓΓΛΙΚΗΣ