Εργαστήριο Πληροφορικής

 

 Εργαστήριο Πληροφορικής (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: ΠΕ19 Πληροφορικής

Το εργαστήριο πληροφορικής του Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Ίου  Διαθέτει:

  • Δέκαπέντε σταθμούς εργασίας με Υπολογιστές με LInux Ububtu Mate
  • Ένα σταθμό τηλεκπαίδευσης
  • Ένα υπολογιστή με εκτυπωτή
  • Φορητό υπολογιστή, προβολικό και πανί προβολής