Προάυλιο- Γήπεδα

Προαύλιος Χώρος – Κτίριο Γυμνασίου-Λυκείου

 

 

Γήπεδα

 – Στο χώρο του Γυμνασίου Ίου Βρίσκονται 1 γήπεδο:
  • Γήπεδο μπάσκετ-βόλευ