Αρχείο ημέρας 22 Μαΐου 2018

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου Εκπαιδευτικός: Ν.Μαραγκός
Βιβλίο: Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2017
Ομάδα συγγραφής: Ι. Βανδουλάκης, Χ. Καλλιγάς, Ν. Μαρκάκης, Σ.Φερεντίνος
Α’ ΜΕΡΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ
Κεφάλαιο 1ο 🙁 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς σελ 12-25 , 1.2 Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα σελ 25-32 , 1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων σελ 33-38 , 1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων σελ 38-42 , 1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες σελ 42-53 , 1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων σελ 53-63 , 1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων σελ 68-71 , 1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις σελ 71-75 , 1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων σελ 75-83 )
Κεφάλαιο 2ο : (2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού σελ 89-99)
Κεφάλαιο 3ο : (3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης σελ 121-128 , 3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος σελ 133-140 )
Β’ ΜΕΡΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
Κεφάλαιο 1ο 🙁 1.1 Ισότητα τριγώνων σελ 186-198 , 1.2 Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων σελ 198-206
1.5 Ομοιότητα σελ 215-225)
Κεφάλαιο 2ο : (2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 0° < ω <180° σελ 232-237 , 2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών σελ 237-240 )
. Ο Διευθυντής Ο εκπαιδευτικός

Ν. Μαστροδήμος Ν. Μαραγκός

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου

Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου Εκπαιδευτικός: Ν.Μαραγκός
Βιβλίο: Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2017
Ομάδα συγγραφής: Ι. Βανδουλάκης, Χ. Καλλιγάς, Ν. Μαρκάκης, Σ.Φερεντίνος
Μέρος Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 1ο 🙁 1.1 – Η έννοια της µεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις σελ 11-15 , 1.2 – Εξισώσεις α’ βαθµού Σελ 15-22, 1.4 – Επίλυση προβληµάτων µε τη χρήση εξισώσεων σελ 26-31 )
Κεφάλαιο 2ο : (2.1 – Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθµού σελ. 41-45 , 2.2 – Άρρητοι αριθµοί – Πραγµατικοί αριθµο σελ 45-49 , 2.3 – Προβλήµατα σελ 49-54)
Κεφάλαιο 3ο : (3.1 – Η έννοια της συνάρτησης σελ 55-58 , 3.2 – Καρτεσιανές συντεταγµένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης σελ 58-67 , 3.3 – Η συνάρτηση y=αx σελ 67-72 , 3.4 – Η συνάρτηση y=αx + β σελ 72-79 , 3.5 – Η συνάρτηση y=α/x – Η υπερβολή σελ 79-83 )
Μέρος Β
Κεφάλαιο 1ο 🙁 1.1 – Εµβαδόν επίπεδης επιφάνειας σελ 113-116 , 1.2 – Μονάδες µέτρησης επιφανειών
σελ 116-119 , 1.3 – Εµβαδά επίπεδων σχηµάτων σελ 119-127 , 1.4 – Πυθαγόρειο θεώρηµα σελ 127-132
Κεφάλαιο 2ο : (2.1 – Εφαπτοµένη οξείας γωνίας σελ 136-142, 2.2 – Ηµίτονο και συνηµίτονο οξείας γωνίας σελ 142-147
Κεφάλαιο 3ο : (3.1 – Εγγεγραµµένες γωνίες σελ 175-180 , 3.2 – Κανονικά πολύγωνα σελ 180-186 , 3.3 – Μήκος κύκλου σελ186-190 , 3.5 – Εµβαδόν κυκλικού δίσκου σελ193-196 ,
Ο Διευθυντής Ο εκπαιδευτικός

Ν. Μαστροδήμος Ν. Μαραγκός

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου

Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου Εκπαιδευτικός: Ν.Μαραγκός
Βιβλίο: Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2017
Ομάδα συγγραφής: Ι. Βανδουλάκης, Χ. Καλλιγάς, Ν. Μαρκάκης, Σ.Φερεντίνος
ΜΕΡΟΣ Α’ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ – ΑΛΓΕΒΡΑ
Κεφάλαιο 2ο :(2.2 Ισοδύναμα κλάσματα σελ38-40, 2.3 Σύγκριση Κλασμάτων σελ 41-43 , 2.4 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων σελ 44-47, 2.5 Πολλαπλασιασμός Κλασμάτων σελ 48-50, 2.6 Διαίρεση κλασμάτων σελ 50-53 )
Κεφάλαιο 4ο : (4.1 Ηέννοια της εξίσωσης σελ 72-74 , 4.2 Επίλυση Προβλημάτων σελ 75-76, 4.3 Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων σελ 76-78)
Κεφάλαιο 7ο : (7.1 Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί σελ 114-118 , 7.2 Απόλυτη τιμή ρητού σελ 118-122 , 7.3 Πρόσθεση ρητών αριθμών σελ 122-126 , 7.4 Αφαίρεση ρητών αριθμών σελ 126-129, 7.5 Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών σελ 129-133 , 7.6 Διαίρεση ρητών αριθμών σελ 133-135 , 7.7 Δεκαδική Μορφή ρητών αριθμών σελ 135-137)
ΜΕΡΟΣ Β ‘ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Κεφάλαιο 1ο : (1.1. Σημείο – Ευθύγραμμο τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία – Επίπεδο – Ημιεπίπεδο. σελ 148-153, 1.2. Γωνία – Γραμμή – Επίπεδα σχήματα – Ευθύγραμμα σχήματα – Ίσα σχήματα σελ 153-157 ,1.3. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων – Απόσταση σημείων – Μέσο ευθύγραμμου τμήματος sel 157- 163 , 1.4. Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων σελ 163-165 , 1.5. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών – Διχοτόμος γωνίας σελ 165-169 , 1.6. Είδη γωνιών – Κάθετες ευθείες σελ 169-173, 1.7. Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών σελ 173-176 , 1.8. Παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες σελ 176-180 , 1.9. Θέσεις ευθειών στο επίπεδο σελ 180-184 , 1.10. Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων σελ 184-187 , 1.11. Κύκλος και στοιχεία του κύκλου σελ 187 – 190 , 1.13. Θέσεις ευθείας και κύκλου σελ 193-195)
Κεφάλαιο 2ο : (2.3. Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος σελ 206-210 , 2.6. Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία 2.6. Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία σελ 214-216 )
Κεφάλαιο 3ο : (3.1. Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων σελ 218-221 , 3.2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου σελ 221-225 )

Ο Διευθυντής Ο εκπαιδευτικός

Ν. Μαστροδήμος Ν. Μαραγκός

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017–2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο
ΤΡΙΓΩΝΑ

3.1 Στοιχεία και είδη τριγώνων
3.2 1 0 Κριτήριο ισότητας τριγώνων(εκτός της απόδειξης του
θεωρήματος)
3.3 2 0 Κριτήριο ισότητας τριγώνων(εκτός της απόδειξης του
θεωρήματος)
3.4 3 0 Κριτήριο ισότητας τριγώνων(εκτός της απόδειξης του
θεωρήματος)
3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου(εκτός της απόδειξης του
θεωρήματος)
3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων( εκτός της απόδειξης
των θεωρημάτων Ι και ΙΙ)
3.7 Κύκλος-Μεσοκάθετος-Διχοτόμος
3.10 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης
του θεωρήματος)
3.12 Τριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.13 Κάθετες και πλάγιες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ)
3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του
θεωρήματος Ι)
3.15 Εφαπτόμενα τμήματα
3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων(εκτός τις γεωμετρικές
κατασκευές)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΥΘΕΙΕΣ

4.1 Εισαγωγή
4.2 Τέμνουσα δύο ευθειών— Ευκλείδιο αίτημα (εκτός της
απόδειξης του πορίσματος ΙΙ και των προτάσεων I, ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV)
4.5 Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου
4.6 Άθροισμα γωνιών τριγώνου
4.8 Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (εκτός της απόδειξης του
πορίσματος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΑ

5.1 Εισαγωγή
5.2 Παραλληλόγραμμα
5.3 Ορθογώνιο 5.4 Ρόμβος
5.5 Τετράγωνο
5.6 Εφαρμογές στα τρίγωνα(εκτός της απόδειξης των
Θεωρημάτων I,II,ΙΙΙ και εκτός η μεσοπαράλληλος δύο
παραλλήλων)
5.7 Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
5.8 Το ορθόκεντρο τριγώνου(χωρίς το λήμμα την απόδειξη του
θεωρήματος και το πόρισμα)
5.9 Μια ιδιότητα του ορθογωνίου τριγώνου(χωρίς τις αποδείξεις
των θεωρημάτων I,II και του πορίσματος)

Διδακτικό βιβλίο : Ευκλείδεια Γεωμετρία Τεύχος Α΄ Γενικού Λυκείου ( Αργυρόπουλος
Η., Βλάμος Π., Κατσούλης Γ., Μαρκάτης Σ., Σίδερης Π., Έκδοση Ι.Τ.Υ.Ε
–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 2017)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΛΓΕΒΡΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017–2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
2.1 – Οι Πράξεις και οι ιδιότητές τους
2.2 – Διάταξη πραγματικών αριθμών, εκτός της
απόδειξης της ιδιότητας 4
2.3 – Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού (εκτός τύπο κέντρου και ακτίνας διαστήματος σελίδα 64, και γενικούς τύπους με μπλε σελίδας 65)
2.4 – Ρίζες πραγματικών αριθμών,( εκτός τους τύπους των ιδιοτήτων 3 και 4)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3.1 – Εξισώσεις 1ου βαθμού
3.2 – Η εξίσωση xν = α
3.3 – Εξισώσεις 2ου βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
4.1 – Ανισώσεις 1ου βαθμού
4.2 – Ανισώσεις 2ου βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΤΩΝ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
6.1 – Η έννοια της συνάρτησης
6.2 – Γραφική παράσταση συνάρτησης
6.3- Η συνάρτηση f(x)=αx+β (εκτός του τύπου εύρεσης της κλίσης α από δύο δοθέντα σημεία)

Διδακτικό βιβλίο : Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου (Σ.Ανδρεαδάκης,Β.Κατσαργύρης,Σ.Παπασταυρίδης,Γ.Πολύζος,Α.Σβέρκος,Λ. Αδαμόπουλος, Χ. Δαμιανού ,Έκδοση Ι.Τ.Υ.Ε –ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 2017)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- Ο.Π.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- Ο.Π.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ομάδα συγγραφής : Ρεγγίνα Κασιμάτη, Μαρία Παπαϊωάννου, Στράτος Γεωργούλας, Ιωάννης Πράνταλος Έκδοση 2016 ΙΤΥΕ ¨ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ¨
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (σελ. 11-27)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (σελ. 89-105)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (σελ. 107-129)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 (σελ.131-154)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
΄Εκφραση –΄ Εκθεση τεύχος Γ΄των Χ. Τσολάκη κ. Α., έκδοση 2016
Περίληψη κειμένου
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
Τρόποι πειθούς- Συλλογισμοί
Συνώνυμα- Αντώνυμα

Εκτός από τα εξής :
Η Πειθώ στο δικανικό λόγο
Η ιστορία του δοκιμίου
Το κεφάλαιο: Ερευνητική εργασία