Αρχείο ημέρας 23 Μαΐου 2018

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ν.Μαραγκός
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2016
ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Γ. Γώγουλος, Γ. Κοτσιφάκης, Γ. Κυριακάκη, Α.Παπαγιάννης, Μ.Φραγκονικολάκης
Κεφάλαιο 2ο :(2.1 Το Πρόβλημα στην Επιστήμη των Υπολογιστών σελ 17, 2.2 Κατηγορίες Προβλημάτων σελ 17, 2.3 Διαδικασία Επίλυσης Προβλημάτων σελ 18 )
Κεφάλαιο 3ο : (3.1 Η έννοια του αλγορίθμου σελ. 27-30 , 3.2 Χαρακτηριστικά Αλγόριθμου σελ 30-33 , 3.3 Ανάλυση Αλγορίθμων σελ 33-36 , 3.4 Βασικοί Τύποι Αλγορίθμων σελ 36-40 , 3.5 Αναπαράσταση Αλγόριθμου σελ 40-47 )
Κεφάλαιο 4ο : (4.1 Γενικά στοιχεία αναπαράστασης αλγορίθμων σελ 47-51, 4.2 Δομή ακολουθίας σελ 51-55 , 4.3 Δομή Επιλογής σελ 55-64, 4.5 Συντακτικά και Λογικά Λάθη σελ74-76 )

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ν.Μαραγκός
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2017
ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Η. Αργυρόπουλος, Π. Βλάμος, Γ. Κυριακάκη, Γ.Κατσούλης, Σ.Μαρκάτης
Κεφάλαιο 5ο Παραλληλόγραμμα Τραπέζια (5.1 – Εισαγωγή , 5.2 – Παραλληλόγραμμα, εκτός των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια για τα παραλληλόγραμμα» στη σελίδα 98 ,5.3 – Ορθογώνιο εκτός, των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ορθογώνιο» στη σελίδα 101 , 5.4 – Ρόμβος, εκτός των αποδείξεων των προτάσεων της υποπαραγράφου «Κριτήρια 2 για να είναι ένα τετράπλευρο ρόμβος» στη σελίδα 102 ,5.5 – Τετράγωνο
5.10 – Τραπέζιο, εκτός της απόδειξης του θεωρήματος και του πορίσματος , 5.11 – Ισοσκελές τραπέζιο)
Κεφάλαιο 7ο Αναλογίες (7.1 – Εισαγωγή , 7.4 – Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα – Αναλογίες , 7.5 – Μήκος ευθυγράμμου τμήματος)
Κεφάλαιο 8ο Ομοιότητα (8.1 – Όμοια ευθύγραμμα σχήματα , 8.2 – Κριτήρια ομοιότητας, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και τις εφαρμογές 1, 2 και 3)
Κεφάλαιο 9ο Μετρικές Σχέσεις (9.1 – Ορθές προβολές , 9.2 – Το Πυθαγόρειο θεώρημα,9.4 – Γενίκευση του Πυθαγορείου θεωρήματος, χωρίς την απόδειξη των θεωρημάτων και χωρίς την εφαρμογή ΙΙ)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Άλγεβρα τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ

Άλγεβρα τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ν.Μαραγκός
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Άλγεβρα τής Β’ τάξης ΕΠΑΛ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2017
ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Σ. Ανδρεαδάκης, Β. Κατσαργύρης, Σ. Παπασταυρίδης, Γ. Πολύζος, Α. Σβέρκος
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ σελ 9-23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (2.1 ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ – ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ σελ 30-39)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ (3.1 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ σελ 49-59 ,3.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ σελ 60-64 ,3.3 ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 1Ο ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ σελ 65-72 ,3.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ σελ 83-88 )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ –ΠΟΛΥΩΝΙΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (4.1 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ σελ 128-131 ,4.3 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ σελ 140-149 ,4.4 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ σελ 150-155 )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ( 5.2 ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ σελ 173-181)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ τής Β’ τάξης Γενικού Λυκείου

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ τής Β’ τάξης Γενικού Λυκείου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Ν.Μαραγκός
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ τής Β’ τάξης Γενικού Λυκείου,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΚΔΟΣΗ 2017
ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Σ. Δουκάκης, Χ. Δουληγέρης, Θ. Καρβουνίδης, Χ.Κοίλιας, Α.Πέρδος
Κεφάλαιο 2ο :(2.1.1 Η έννοια του Προβλήματος σελ 13-14, 2.1.2 Κατηγορίες Προβλημάτων σελ 14, 2.1.3 Υπολογιστικά Προβλήματα σελ 15 , 2.1.4 Διαδικασίες επίλυσης προβλήμτος σελ 16-18 , 2.2.1 Ορισμος Αλγορίθμου σελ 19 -22, 2.2.5 Αναπαράσταση αλγορίθμου σελ 27-28 , 2.2.6 Δεδομένα και Αναπαράσταση τους σελ 29-31 , 2.2.7.1 Εκχώρηση Είσοδος και Έξοδος τιμών σελ 32, 2.2.7.2 Δομή ακολουθίας , 2.2.7.3 Δομή επιλογής , 2.2.7.4 Δομή επανάληψης, 2.3.1.1 Πρόγραμμα σε Γλώσσες Προγραμματισμού )
Κεφάλαιο 3ο : (3.3.1 Τι είναι ένα δίκτυο Υπολογιστών σελ. 63-65 , 3.3.2 Στοιχεία Δικτύων σελ 65-67, 3.3.3 Κατηγορίες Δικτύων , 3.3.5 Σύγχρονες Υπηρεσίες Δικτύων)

Ο Διευθυντής Ο εκπαιδευτικός

Ν. Μαστροδήμος Ν. Μαραγκός