Αρχείο συντάκτη nikos maragos

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΕΠΑΛ ΙΟΥ ΤΑΞΗ: Γ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΕΠΑΛ ΙΟΥ

ΤΑΞΗ: Γ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΔΙΑΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΡΚΟΣ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Λιανός Θ., Παπαβασιλείου Α. & Χατζηανδρέου Α.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΤΥΕ-Διόφαντος, 2016

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Από σελίδα 9 έως και 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Από σελίδα 133 έως και 137 και από σελίδα 142 έως και 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Από σελίδα 163 έως και 171 (εκτός της παραγράφου γ: Δανειστές και Χρεώστες)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Από σελίδα 177 έως και 183

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης επιχειρήσεων ΕΠΑΛ ΙΟΥ ΤΑΞΗ: Γ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΑΛ ΙΟΥ

ΤΑΞΗ: Γ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΡΚΟΣ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης επιχειρήσεων
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης επιχειρήσεων
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βαξεβανίδου Μ. & Ρεκλείτης Π.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΤΥΕ-Διόφαντος, 2017

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Από σελίδα 16 έως και 50 (εκτός της παραγράφου 1.2.5)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Από σελίδα 83 έως και 84 και από σελίδα 94 έως και 115

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Δικαίου ΕΠΑΛ ΙΟΥ ΤΑΞΗ: Β ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΑΛ ΙΟΥ
ΤΑΞΗ: Β ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΡΚΟΣ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Στοιχεία Δικαίου

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ:
Στοιχεία Αστικού & Εργατικού Δικαίου, Α’ ΜΕΡΟΣ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάρκα- Αδάμη Α. & Καρανάσιος Π.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΤΥΕ-Διόφαντος, 2014

Από σελίδα 15 έως και σελίδα 23

Στοιχεία Αστικού & Εργατικού Δικαίου, Α’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αναγνωστοπούλου Ο. & Παπασπύρου Π.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΤΥΕ-Διόφαντος, 2016

Από σελίδα 15 έως και σελίδα 35

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μέντης Γ. Φεργάδης Ι. Πλέσσας Π. & Μπαμπή Α.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΤΥΕ-Διόφαντος, 2016

Από σελίδα 85 έως και σελίδα 100

Τουριστική Νομοθεσία
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μέντης Γ. & Μυλωνόπουλος Δ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΤΥΕ-Διόφαντος, 2016

Από σελίδα 11 έως και σελίδα 72

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΕΠΑΛ ΙΟΥ ΤΑΞΗ: Β ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΑΛ ΙΟΥ
ΤΑΞΗ: Β ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΡΚΟΣ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στην Εφοδιαστική
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Εισαγωγή στην Εφοδιαστική
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Φωλίνας Δ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΤΥΕ-Διόφαντος, 2016

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Από σελίδα 5 έως και σελίδα 68 (Κεφάλαια 1-6)
Από σελίδα 104 έως και σελίδα 108 (παρ.: 10.2 & 10.3)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ Μάθημα: Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Α Γενικού Λυκείου

Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ίου(Βαλέτειο) Σχολικό Έτος 2017-2018

Μάθημα: Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων Α Γενικού Λυκείου
Διδακτικό βιβλίο:: Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων
(Συγγραφείς:Γεώργιος Βούτσινος,Γεώργιος Καλκάνης,Κωνσταντίνος Κοσμάς,Κωνσταντίνος Σούτσας)
Έκδοση 2017 ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(σελίδα 13εως και 15)
ΓΕΝΙΚΑ 1.2ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2(σελίδα 22 έως και 35)
2.2 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,2.3ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ,2.4 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
2.5 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ,2.6 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ,2.6.1 Οξείδια του αζώτου και του θείου-όξινη βροχή,2.7 Αλλαγή του κλίματος της γής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (σελ51-53 &55 -58& 60-63&67-69&74-75)
4.2.1 μέχρι και κοκκομετρική σύσταση & από εδαφικό πορώδες μέχρι τέλος της ενότητας.4.2.2 Μόνο την αντίδραση εδάφους4.3 Το έδαφος ως συντελεστής παραγωγής4.7.1 Ορισμός της εδαφικής υποβάθμισης
4.7.2 Υδατική διάβρωση όχι από τύποι εδαφικής διάβρωσης μέχρι τέλος της ενότητας.4.7.6 Ανθρώπινες δραστηριότητες που επιταχύνουν την διάβρωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5(σελ 96-103 & 120-125)
5.2Χαρακτηριστηκά και ιδιότητες του νερού.5.3 Υδρολογικός κύκλος5.4Υδάτινο δυναμικό5.4.1Επιφανειακό νερό
5.4.2Εδαφικο νερό5.4.3 Εκμεταλλεύσιμο νερό5.4.4 Υπόγειο νερό5.7 Ρύπανση υδάτων-5.7.1 Κατηγορίες ρυπαντών ΟΧΙ οι παθογόνοι οργανισμοί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6(σελ 139-141& 143-145 & 146-149)
6.3 Ορισμός του δάσους.6.4Η σημασία του δάσους για τον άνθρωπο.6.5 Άμεσες και έμμεσες ωφέλειες του δάσους.6.7 Δάσος και περιβάλλον μόνο κατάταξη οικοσυστημάτων και δασικά οικοσυστήματα.
6.10 Η λειτουργία του δάσους μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7(σελ 162-165 & 166-168)
7.2 Φυσικές προστατευόμενες περιοχές,7.3 Λειτουργίες και σκοποί των προστατευόμενων περιοχών.
7.5 Κατηγορίες των προστατευόμενων περιοχών.

Ο Διευθυντής                                                    Ο Διδάσκων Καθηγητής
Μαστροδήμος Νικόλαος                                   ΤΟΥΡΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ: «ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ»

ΕΠΑΛ ΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ: «ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ»
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ:ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
(Συγγραφείς: Αλέκα Μονεµβασίτου,Γεώργιος Παυλίδης,Άννα Παυλίδου)
Έκδοση 2017 ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΓΡΑΜΜΕΣ(σελίδα 27έως και 34)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (σελίδα 35 έως και 44)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ7:ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ(σελίδα 63 έως και 70)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ (σελίδα 71 έως και 76)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:ΠΡΟΒΟΛΕΣ(σελίδα 77 έως και 78 και σελίδα 85έως σελίδα 101)
Ενότητα 9.1ΓΕΝΙΚΑ
Ενότητα 9.3.1 ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Ενότητα 9.3.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΘΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 (117 έως 126)
Ενότητες 10.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ενότητα 10.2 ΚΑΤΟΨΗ

Η Διευθύντρια                                             Ο Διδάσκων Καθηγητής
Φιλίτσα Κουμουτοπούλου                               Τουραλιάς Θωμάς