ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017–2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο
ΤΡΙΓΩΝΑ

3.1 Στοιχεία και είδη τριγώνων
3.2 1 0 Κριτήριο ισότητας τριγώνων(εκτός της απόδειξης του
θεωρήματος)
3.3 2 0 Κριτήριο ισότητας τριγώνων(εκτός της απόδειξης του
θεωρήματος)
3.4 3 0 Κριτήριο ισότητας τριγώνων(εκτός της απόδειξης του
θεωρήματος)
3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου(εκτός της απόδειξης του
θεωρήματος)
3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων( εκτός της απόδειξης
των θεωρημάτων Ι και ΙΙ)
3.7 Κύκλος-Μεσοκάθετος-Διχοτόμος
3.10 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης
του θεωρήματος)
3.12 Τριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
3.13 Κάθετες και πλάγιες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ)
3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του
θεωρήματος Ι)
3.15 Εφαπτόμενα τμήματα
3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων(εκτός τις γεωμετρικές
κατασκευές)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΥΘΕΙΕΣ

4.1 Εισαγωγή
4.2 Τέμνουσα δύο ευθειών— Ευκλείδιο αίτημα (εκτός της
απόδειξης του πορίσματος ΙΙ και των προτάσεων I, ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV)
4.5 Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου
4.6 Άθροισμα γωνιών τριγώνου
4.8 Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (εκτός της απόδειξης του
πορίσματος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΑ

5.1 Εισαγωγή
5.2 Παραλληλόγραμμα
5.3 Ορθογώνιο 5.4 Ρόμβος
5.5 Τετράγωνο
5.6 Εφαρμογές στα τρίγωνα(εκτός της απόδειξης των
Θεωρημάτων I,II,ΙΙΙ και εκτός η μεσοπαράλληλος δύο
παραλλήλων)
5.7 Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
5.8 Το ορθόκεντρο τριγώνου(χωρίς το λήμμα την απόδειξη του
θεωρήματος και το πόρισμα)
5.9 Μια ιδιότητα του ορθογωνίου τριγώνου(χωρίς τις αποδείξεις
των θεωρημάτων I,II και του πορίσματος)

Διδακτικό βιβλίο : Ευκλείδεια Γεωμετρία Τεύχος Α΄ Γενικού Λυκείου ( Αργυρόπουλος
Η., Βλάμος Π., Κατσούλης Γ., Μαρκάτης Σ., Σίδερης Π., Έκδοση Ι.Τ.Υ.Ε
–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 2017)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΛΓΕΒΡΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017–2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
2.1 – Οι Πράξεις και οι ιδιότητές τους
2.2 – Διάταξη πραγματικών αριθμών, εκτός της
απόδειξης της ιδιότητας 4
2.3 – Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού (εκτός τύπο κέντρου και ακτίνας διαστήματος σελίδα 64, και γενικούς τύπους με μπλε σελίδας 65)
2.4 – Ρίζες πραγματικών αριθμών,( εκτός τους τύπους των ιδιοτήτων 3 και 4)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3.1 – Εξισώσεις 1ου βαθμού
3.2 – Η εξίσωση xν = α
3.3 – Εξισώσεις 2ου βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
4.1 – Ανισώσεις 1ου βαθμού
4.2 – Ανισώσεις 2ου βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΤΩΝ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
6.1 – Η έννοια της συνάρτησης
6.2 – Γραφική παράσταση συνάρτησης
6.3- Η συνάρτηση f(x)=αx+β (εκτός του τύπου εύρεσης της κλίσης α από δύο δοθέντα σημεία)

Διδακτικό βιβλίο : Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου (Σ.Ανδρεαδάκης,Β.Κατσαργύρης,Σ.Παπασταυρίδης,Γ.Πολύζος,Α.Σβέρκος,Λ. Αδαμόπουλος, Χ. Δαμιανού ,Έκδοση Ι.Τ.Υ.Ε –ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 2017)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- Ο.Π.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- Ο.Π.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ομάδα συγγραφής : Ρεγγίνα Κασιμάτη, Μαρία Παπαϊωάννου, Στράτος Γεωργούλας, Ιωάννης Πράνταλος Έκδοση 2016 ΙΤΥΕ ¨ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ¨
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (σελ. 11-27)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (σελ. 89-105)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 (σελ. 107-129)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 (σελ.131-154)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
΄Εκφραση –΄ Εκθεση τεύχος Γ΄των Χ. Τσολάκη κ. Α., έκδοση 2016
Περίληψη κειμένου
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
Τρόποι πειθούς- Συλλογισμοί
Συνώνυμα- Αντώνυμα

Εκτός από τα εξής :
Η Πειθώ στο δικανικό λόγο
Η ιστορία του δοκιμίου
Το κεφάλαιο: Ερευνητική εργασία

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΙΣΤOPIA TOY ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΤOPIA TOY ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Έκδοση 2016
Το συνέδριο ειρήνης της Βιέννης σελ. 9-12
Η πολιτική συγκρότηση των Ελλήνων σελ. 29-33
Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του σελ. 34-37
Βιομηχανική επανάσταση σελ. 41-43
Προσπάθειες για εκσυγχρονισμό της Ελλάδας σελ. 60-62
Βαλκανικοί πόλεμοι σελ. 68-73
Οι ανταγωνισμοί των Μεγάλων Δυνάμεων σελ. 75-77
Η διεξαγωγή και η έκβαση του πολέμου σελ. 78-81
Το συνέδριο ειρήνης των Παρισίων σελ. 85-88
Μικρασιατικός πόλεμος σελ. 88-93
Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα σελ.101-103
Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της σελ.104-105
Προς νέα αναμέτρηση σελ. 111- 114
Η συμμετοχή της Ελλάδος στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση σελ. 118-124
Εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας- Το ολοκαύτωμα σελ. 129-132
Οι συνθήκες ειρήνης και η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα σελ. 136-138
Σύσταση και λειτουργία του ΟΗΕ σελ. 139-142
Η έναρξη του ψυχρού πολέμου , οι επιπτώσεις στην Ελλάδα και ο εμφύλιος πόλεμος σελ. 142-145
Η Ελλάδα ως το 1974 σελ. 157-159
Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης και η ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη σελ. 160-162
Το Κυπριακό πρόβλημα σελ. 163-165

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΙΟΥ- ΒΑΛΕΤΕΙΟ
ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ομάδα συγγραφής: Κ. Ακριβός, Δ. Αρμάος, Τ. Καραγεωργίου, Ζ.Μπέλλα, Δ. Μπεχλικούδη, έκδοση 2016
Ο Κρητικός Δ. Σολωμός σελ. 15-29
Όνειρο στο κύμα Α. Παπαδιαμάντης σελ. 159-180
Ο Δαρείος Κ. Π. Καβάφης σελ. 65
Ο Ελεγκτής Μ. Σαχτούρης σελ. 78-79

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Η Ρητορική στην Αρχαία Ελλάδα: σελ: 15-18
Β. Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου
Το έργο του Λυσία και η αξία του έργου του σελ.: 32-33
Αρχαίο κείμενο: παράγραφοι: 1,2,3,4,5,10,11,12, 19,20,21

Η Διδάσκουσα: Σδρούλια Άννα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Διδακτικό βιβλίο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
(Συγγραφείς:Παύλος Φ. Μάραντος
Έκδοση 2017 ΙΤΥΕ¨ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ¨)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Α (εκτός 1.2.1, 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.3, 3.4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (εκτός 4.2.3)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΙΟΥ (ΒΑΛΕΤΕΙΟ)
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Διδακτικό βιβλίοΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 565-1815
(Συγγραφείς: Ιωάννης Δημητρούκας, Θουκυδίδης Ιωάννου, Κώστας Μπαρούτας
Έκδοση 2016 ΙΤΥΕ ¨ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ¨)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : 2β, 4α , 5 , 8β, 8γ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : 3γ, 5στ, 7β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: 2β, 5γ, 7α, 7ε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: 6β, 7α, 7β, 8δ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ : 1,2,3α , 3ε

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Θεριανός Κ. & Φωτόπουλος Ν.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΙΤΥΕ-Διόφαντος, 2017

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Κεφάλαιο 1: Από σελίδα 13 έως και 16 και από 19 έως και 21
Κεφάλαιο 3: Από σελίδα 61 έως και 62, από 71 έως και 75 και από 77 έως και 89
Κεφάλαιο 4: Από σελίδα 99 έως και 123