.......................

Εργασίες

Σχολικού έτους 2011-12

......

 

 

 

.........

Β' Λυκείου (Επεξεργασία Εικόνας)

......

 

 

.........   ......
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........

Γ' Γυμνασίου (Κατασκευή ιστοσελίδων)

......

 

 

 

.........   ......
     
     

 

 

 

 

 

.........

Β' Γυμνασίου (Δημιουργία παρουσιάσεων)

......

 

 

 

.........   ......